اشعار عاشقانه 5 (09)
 
 
Kidness says, I want you to be happy.
Kidness comes very close to the benevolence of God.
 
مهربانی می گوید: می خواهم که تو خوشبخت باشی
مهربانی بسیار به خیرخواهی خداوند نزدیک است
 
To be grateful is to recognise the love of God in everything.
He has given us  and He has given us every thing.
 
حق شناسی تشخیص محبت خداوند در همه چیزهایی است که به ما داده است
و او همه چیز به ما داده است
|+| نوشته شده در چهارشنبه دهم خرداد 1385 ساعت 18:52 توسط میلاد |

اشعار عاشقانه 5 (08)
دیوانه عشق
 
هستم من از عشقت ز هر دیوانه ای دیوانه تر   زیرا تو در حسنی ز هر دردانه ای دردانه تر
دیوانگی ما را بود نسبت به عقل این و آن   ماییم در گیتی ز هر فرزانه ای فرزانه تر
هر دم منت از جان و دل بیش آشنا تر می شوم   بینم تویی با من ز هر بیگانه ای بیگانه تر
دانی حقیقت را چرا بینم عیان با چشم جان   دیدم بجز حق را ز هر افسانه ای افسانه تر
کردیم جان و دل فدا دادیم خود را در بها   در چشم ما بودی ز هر جانانه ای جانانه تر
در دام صیاد ازل حیران فتادم تا ابد   مرغ دلم باشد ز هر بی لانه ای بی لانه تر
ای شمع جمع اهل دل ای نوربخش آب و گل   در آتشت سوزم ز هر پروانه ای پروانه تر
 
از دکتر جواد نوربخش
|+| نوشته شده در چهارشنبه دهم خرداد 1385 ساعت 18:49 توسط میلاد |

اشعار عاشقانه 5 (07)
The plant God favours will grow even without rain.
 
گلی که محبوب خدا باشد، بدون باران هم رشد می کند
 
I have always respected everyone's religion.
As I say , there is only one God and a lot of confused people.
 
من همیشه همه مذاهب رو محترم شمرده ام. همیشه گفته ام
تنها یک خدا وجود دارد، و جمعیتی از مردمان سردرگم
|+| نوشته شده در چهارشنبه دهم خرداد 1385 ساعت 18:46 توسط میلاد |

اشعار عاشقانه 5 (06)
هو الحی هو الحق هوالهو
 
!چه رعنا و چه زیباست ترا رو!    چه ناز است در آن دیده و ابرو
از آن رو که بدیدم ترا رخ    نگیریم به غیر از تو به کس خو
نخواهیم و نگوییم به جز تو    یکی بین ویکی خواه و یکی گو
سپردیم به راه تو سر و جان    نرنجیم و نگردیم از آن کو
به قهر تو بسازیم چه لطفت    بود جور تو ما را خوش ونیکو
ز لوح دل خود ما و منی را    بشستیم و نوشتیم همه او
به عشق تو گذشتیم ز هستی    نشستیم و نرفتیم به هرسو
اگر نور ببخشی و نبخشی    بود روز و شبم ذکر هوالهو
 
از دکتر جواد نوربخش
|+| نوشته شده در چهارشنبه دهم خرداد 1385 ساعت 18:45 توسط میلاد |

اشعار عاشقانه 5 (05)
HydroForum® Group
|+| نوشته شده در سه شنبه نهم خرداد 1385 ساعت 13:54 توسط میلاد |

اشعار عاشقانه 5 (04)
HydroForum® Group
 
من تو را تا بینهایت می پرسیدم ولی هرگز نفمهیدی
التماست کردمو و در خود شکستم غرورمه بازم نفهمیدی
عاشق نبودی ، تا که بفهمی دردمو ،احساسمو
هرگز نخواستی تا که ببینی ناله های قلبمو
دلمو شکستی برو، دلمو شکستی برو،برو دیگه نه نمی خوامت
دلمو شکستی برو، دلمو شکستی برو،فقط اینه جوابت

برو برو،دیگه نه نمیخوامت دلمو شکستی فقط اینه جوابت
برو برو،دیگه نه نمیخوامت دلمو شکستی فقط اینه جوابت


به پای تو نشستم از عشقت مست مستم
دلمو شکستی اما هنوز عاشقت هستم
از یاد من نمیری،مردم از این اسیری
چیکار کنم که امروز از عشق من تو سیری

دلمو شکستی برو، دلمو شکستی برو،برو دیگه نه نمی خوامت
دلمو شکستی برو، دلمو شکستی برو،فقط اینه جوابت

 
HydroForum® Group

|+| نوشته شده در سه شنبه نهم خرداد 1385 ساعت 13:45 توسط میلاد |

 فال حافظ - فروشگاه اینترنتی - قالب وبلاگ